2130282214 6936168261 Πατριάρχου Γρηγορίου Ε19, Νέα Ερυθραία - Αττική k.mitrosis@gmail.com

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε19, Νέα Ερυθραία, Αθήνα Τ.Κ.: 14671

Τηλέφωνο: 2130282214

E-mail: k.mitrosis@gmail.com

Κατηγορία: ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ – ΣΤΕΓΕΣ – ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ

Επισκεψιμότητα: 22881

Ιστοσελίδα: http://www.technodomi-mit.gr